ilaclama

ilaclama

ilaclama

Bocek Avcısı Haşere Kontrol Hizmetleri, mekânlarınızı insan sağlığına ve çevreye en uygun biyosidal ürünler ve çevreye duyarlı modern ilaçlama yöntemleriyle korur. İnsan sağlığını tehdit etmeyen pestisitler kullanan bir ilaçlama şirketi olarak, servis sorumlularını ve tüm çalışanlarını, pestisitler ve yeni teknolojik uygulamalar konusunda düzenli olarak eğitir. Taşıdıkları organizmalarla insan sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak tehdit eden, mekânlara zarar veren yürüyen haşere, uçan haşere ve kemirgenler, kimyasal ve kimyasal olmayan, kokusuz ilaçlama ile tamamen yok edilir.

Hangi haşerelerle mücadele ederiz?

Hangi mekânlara hizmet veririz?

  • Gıda fabrikaları
  • İlaç fabrikaları
  • Sağlık kurumları
  • Oteller
  • Site ve konutlar
  • Alışveriş ve iş merkezleri
  • Catering işletmeleri
  • Restoranlar ve fast food zincirleri
  • Eğitim kurumları
  • Kara, deniz ve hava taşıtları