Su Deposu ve Sebil Dezenfeksiyonu

Su Deposu ve Sebil Dezenfeksiyonu

Su Deposu ve Sebil Dezenfeksiyonu

Böcek AVCISI Haşere Kontrol Hizmetleri, içme ve kullanma suyu depolarının dezenfeksiyonunda tecrübeli, eğitimli ve profesyonel teknik ekibiyle hizmet verir. Kullanılan suyun analiz raporlarını (pH, mikrobiyolojik ve fiziksel), akredite laboratuvar çözümleri ile birlikte müşterilerine sunar.

Dezenfeksiyon neden mutlaka gerekir?

Su depolarında uzun süre kalan şebeke suyu, mikroorganizmaların üremesi için elverişli ortam oluşturur. Su depolarının uzun süre temizlenmemesi ve dezenfekte edilmemesi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirlilikler suda çamurlanma, dökülme ve paslanmaya, renk, koku değişimlerine ve bakteri oluşumuna yol açar. Kirli su ister içilsin isterse kullanılsın, pek çok hastalığın insan vücuduna geçmesine neden olur. Ayrıca depoda oluşan pas ve kum tanecikleri, hidrofor, arıtma cihazı, çamaşır ve bulaşık makinelerini tahrip eder.

Kimler mutlaka yaptırmalı?

Su deposu dezenfeksiyonu her yer ve herkes için elzemdir. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı genelge doğrultusunda da bina-konut, hastaneler ve endüstriyel tesislerde yılda en az iki kez su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılmasını öneririz.

Hangi teknikleri uygularız?

  • Deponuzun dezenfeksiyonunu hijyenik elbise ve teçhizat ile yaparız.
  • Su deposunun aydınlatılmasını ve hava sirkülasyonunun sağlanmasını gerçekleştiririz.
  • Depo duvarları ve zeminini, T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı dezenfektan maddeler ile demir, sülfat, kum, tortu, yosun vs. kalıntılarından arındırırız.
  • Depo duvarları ve zeminini, 150 bar basınçlı yıkama motoru ile yıkayıp durularız.
  • Zeminde toplanan çözelti, balçık ve kalıntıları tahliye ederek zemini temizleriz.
  • Durulanan ve temizlenen depoya klor uygulaması yaparak deponuzun durumunu ilk günkü haline getiririz.
  • Temizlik ve dezenfeksiyon işleminden sonra mevcut deponun hacmi, depo niteliği, eksikler ve yapılması gereken işlemleri hazırladığımız servis raporuyla size iletiriz.
  • Dezenfeksiyon işlemi sırasında iş ve çevre sağlığı güvenliği açısından gerekli tüm önlemleri alırız